Skip to main content

Opiskelu

Opinnot yliopistossa

Opiskelu yliopistossa on hyvin erilaista verrattuna esimerkiksi lukio-opintoihin. Vastaus useimpiin opiskelijaa askarruttaviin kysymyksiin löytyy opinto-oppaasta. Kauppakorkeakoulun henkilöstö vastaa myös mielellään kysymyksiin ja auttaa pulmatilanteissa. Heidän yhteystietonsa löydät täältä.

Pääaineet

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa uudet opiskelijat suorittavat saman laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon, jossa pääaineena on kauppatieteet. Toisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija hakee itselleen pääaineen, josta suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Maisterivaiheessa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on kuusi eri pääainevaihtoehtoa:

  • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen
  • Laskentatoimi
  • Rahoitus
  • Markkinointi
  • Taloustiede
  • Business Analytics

Lisätietoa opinnoista sekä pääaineista löydät Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sivuilta.

Suoraan maisterivaiheeseen tulevat opiskelijat

Maisteriohjelmaan voi hakea myös suoraan, mikäli olet suorittanut vähintään soveltuvan kandidaatin tutkinnon tai tradenomin (AMK) tutkinnon. Lisätietoa maisterihausta löydät täältä. Alemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneita ja hakevat suoraan maisterivaiheeseen siirtyviä opiskelijoita kutsutaan yleisesti +2 opiskelijoiksi.

Finanssille on tärkeää, että myös maisterivaiheessa mukaan astuvat opiskelijat kokevat järjestötoimintamme hyödylliseksi sekä mielenkiintoiseksi. Finanssi haluaakin toivottaa kaikki +2 opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan tapahtumiimme. Järjestämme myös erikseen maisterivaiheen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Kannattaa siis seurata etusivun tapahtumakalenteria sekä Finanssin Facebookia ahkerasti!

Finanssin +2 opiskelijoista vastaa hallituksen kv- ja maisterivastaava. Voit olla suoraan häneen yhteydessä järjestön toimintaan liittyen.

Kansainväliset opiskelijat

Tiedekuntaamme saapuu vuosittain satoja kansainvälisiä opiskelijoita. Osa heistä tulee suorittamaan maisteritutkintoa kun taas osa saapuu yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi vaihto-oppilaana. Tiedekuntamme kansainvälistyessä myös järjestömme kansainvälistyy. Kasvava kansainvälistyminen näkyykin toiminnassamme ja pyrimme tarjoamaan jäsenillemme arvokasta kansainvälistä kokemusta myös täällä Oulussa. Samalla jäsenillä onkin oiva mahdollisuus kasvattaa verkostojaan sekä ystävyyssuhteita ympäri maata.