Hallitus

Finanssi ry:n toiminnan koordinoinnista vastaa 11-henkinen hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tavoittaa henkilökohtaisella sähköpostilla tai yhteiseltä postituslistalta: hallitus@finanssi.org. Vuoden 2022 hallituksen jäsenet sekä yhteystiedot löydät täältä.

Hallitustoiminnasta yleisesti

Finanssin viralliset toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka toteuttaa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa pitkän tähtäimen linjauksien puitteissa. Hallitus päättää budjetoinnista, virallisista kannanotoista ja käsittelee jäsenistön esityksiä kokouksissaan. Hallitus kokoontuu päättämään asioista kokouksiin ja suunnittelee toimintaa iltakouluissa. Hallitustyöskentely on yhdessä tekemistä ja kokemista, josta saatavat taidot ja verkostot kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Vastuualueet

Osa hallituksen jäsenistä johtaa omaa toimikuntaansa ja näin ollen vastuualueen tehtävät jakautuvat myös toimikunnan jäsenten tehtäviksi. Vastuualueet, joita henkilö hallituksessa johtaa:

Puheenjohtaja:
 • Edustaminen (OYY, Suomen Ekonomit, sidosryhmät)
 • Kokousten vetäminen
 • Toiminnan koordinointi
 • Pitkän tähtäimen suunnittelu
Sosiaalipoliittinen vastaava:
 • Kulttuuri- ja liikunta
 • Kiltahuone
 • Fuksit
 • Fuksiviikon tapahtumat
 • Haalarien hankinta
 • Kerhot
NESU-vastaava:
 • Finanssi ry:n sitsit
 • Poikkitieteelliset sitsit
 • NESU-sitsit
 • NESU-tapahtumat Oulussa
Talousvastaava:
 • Juokseva kirjanpito
 • Laskutus
 • Talousarvio
 • Tilinpäätös
 • Budjetointi
Viestintävastaava:
 • Viestintä
 • Tenttiarkisto
 • Nettisivut
 • Sosiaalinen media
 • Pöytäkirjat
 • Sähköpostilista
Projektivastaava:
 • Vuosijuhlat
 • Öllövelli
 • Nordic Spirit Forum
Koulutuspoliittinen vastaava:
 • Opintoasiat tiedekunnassa
 • Kansallinen koulutuspolitiikka
 • Pienryhmäohjaajien koulutus
Tapahtumavastaava:
 • Poikkitieteelliset haalaribileet
 • Vappuaatto
 • Rukan reissu
 • Pikkujoulut
 • Muita vapaa-ajan tapahtumia
Yrityssuhdevastaava:
 • Yhteistyösopimukset
 • Helsingin Excursio
 • Violetti Vyöhyke
 • Yritysvierailut
Julkaisuvastaava:
 • Graafinen suunnittelu
 • Valokuvaus
 • Haalarimerkit
KV- ja maisterivastaava:
 • Kummit
 • Alumnit
 • Urapolut-seminaari
 • Ulkomaan Excursio