Skip to main content

Hallitus

Finanssi ry:n toiminnan koordinoinnista vastaa 11-henkinen hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tavoittaa henkilökohtaisella sähköpostilla tai yhteiseltä postituslistalta: hallitus@finanssi.org. Vuoden 2023 hallituksen jäsenet sekä yhteystiedot löydät täältä.

Hallitustoiminnasta yleisesti

Finanssin viralliset toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka toteuttaa vuosittain tehtävää toimintasuunnitelmaa pitkän tähtäimen linjauksien puitteissa. Hallitus päättää budjetoinnista, virallisista kannanotoista ja käsittelee jäsenistön esityksiä kokouksissaan. Hallitus kokoontuu päättämään asioista kokouksiin ja suunnittelee toimintaa iltakouluissa. Hallitustyöskentely on yhdessä tekemistä ja kokemista, josta saatavat taidot ja verkostot kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Vastuualueet

Osa hallituksen jäsenistä johtaa omaa toimikuntaansa ja näin ollen vastuualueen tehtävät jakautuvat myös toimikunnan jäsenten tehtäviksi. Vastuualueet, joita henkilö hallituksessa johtaa:

Puheenjohtaja:

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat kokousten ja iltakoulujen vetäminen, toiminnan yleinen koordinointi sekä pitkän tähtäimen suunnittelu. Lisäksi puheenjohtajan tehtävänä on edustaa Finanssia OYY:n sekä Suomen Ekonomien kaltaisissa sidosryhmissä.

Varapuheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja valitaan uuden hallituksen järjestäytyessä tammikuussa ja hänen tehtäviään on mm. puheenjohtajan sijaistaminen tarvittaessa, toimikuntatoiminnan johtaminen ja muut avustavat tehtävät.

Sosiaalipoliittinen vastaava:

Sosiaalipoliittinen vastaava tai tuttavallisemmin sopo on vastuussa monista asioista ainejärjestössämme. Isoja kokonaisuuksia ovat hyvinvointi, liikunta ja kulttuuri, fuksiviikot ja niiden tapahtumat, kerhot, sekä kiltahuone ja kiltatuotteet. Sopo pyrkii järjestämään kulttuuri ja liikunta tarjontaa jäsenistölle erilaisten tapahtumien kautta. Fuksiviikkojen suunnittelu, tapahtumat ja siihen liittyvät yksityiskohdat, kuten haalarit ja fuksipassit ovat myös pääosin sopon vastuiden alla. Näiden lisäksi tehtäviin kuuluu vastuu kiltahuoneestamme ja sen hankinnoista, sekä kiltatuotteidemme valikoimasta ja tilauksesta. Sopo toimii Finanssin kerhojen yhteyshenkilönä ja apuna. Toisin sanoen, melkoinen jokapaikanhöylä.

NESU-vastaava:

NESU-vastaava järjestää niin Finanssi ry:n sitsit kuin poikkitieteelliset sekä NESU-sitsit. Pestiin kuuluu myös muutaman muun tapahtuman järjestäminen. Näitä ovat esimerkiksi BaariBussiExcursio, Wine Tasting sekä Laser Tag. NESU-vastaava myös edustaa Finanssia NPV:ssä eli NESU-puheenjohtajien verkostossa.

Talousvastaava:

Talousvastaavan tehtäviin kuuluu Finanssin talousasioiden hoitaminen yhteistyössä ulkoisen kirjanpitäjän kanssa. Talousvastaava hoitaa myös yleistä budjetointia ja laskuttamista, sekä tekee jokavuotisen talousarvion. Talousarvio esitellään talousvastaavan toimesta syyskokouksessa.

Viestintävastaava:

Viestintävastaavan vastuulla on Finanssin ulkoisen ja sisäisen viestinnän toteutus, koordinointi ja suunnittelu. Siihen sisältyy muun muassa sosiaalinen media, nettisivut, sekä finanssilaiset-sähköpostilista. Lisäksi pestiin kuuluu tenttiarkiston päivittäminen. Viestintävastaava toimii myös sihteerinä hallituksen kokouksissa ja arkistoi pöytäkirjat nettisivuille.

Projektivastaava:

Projektivastaava järjestää yhdessä toimikuntansa kanssa kolme isompaa tapahtumaa. Maaliskuisin järjestettävä asiatapahtuma Nordic Spirit Forum käsittelee vuosittain vaihtuvaa ajankohtaista aihessa asiantuntijapuhujien kautta. Sen lisäksi keväällä järjestetään Oulun suurin opiskelijatapahtuma, Öllövelli-approtapahtuma, jota voidaan pitää Oulun opiskelijavapun aloitustapahtumana. Syksyllä fokus kääntyy Finanssin vuosittain järjestettäviin vuosijuhliin, jolloin ainejärjestömme taivalta juhlistetaan arvokkaan iltajuhlan ja sitä seuraavan silliaamiaisen merkeissä.

Koulutuspoliittinen vastaava:

Koulutuspoliittinen vastaava hoitaa opintoasiat tiedekunnassa ja hänen vastuulla on kansallinen koulutuspolitiikka sekä opiskelijoiden edunvalvonta. Lisäksi kopo on vastuussa tuutoreiden koulutuksesta Finanssin puolelta.

Tapahtumavastaava:

Järjestää monipuolisia vapaa-ajan juhlia. Näihin tapahtumiin lukeutuu mm. laskiaistapahtumat, Wappusauna, talobileet, rapujuhlat, fuksicocktail, pikkujoulut, sekä legendaarinen Rukan reissu.  

Yrityssuhdevastaava:

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on vastata Finanssin suhteista paikalliseen yrityselämään, tuottaa Finanssin jäsenille etuja Oulun alueella sekä tuoda Finanssia ja finanssilaisia esille luotettavina yhteistyökumppaneina ja aikaansaavana ainejärjestönä. Käytännössä yrityssuhdevastaava vie yritysyhteistyötä eteenpäin, kehittää ja ylläpitää etupiiri Violetin vyöhykkeen toimintaa sekä järjestää Helsingin excursion.

Graafinen vastaava:

Graafisen vastaavan toimialueelle kuuluu finanssin graafisen ulkoasun suunnittelu ja ylläpito. Myös tapahtumien valo- ja videokuvaus tapahtuu täällä.

KV- ja maisterivastaava:

Kv- ja maisterivastaavan vastuualueeseen kuuluu niin kansainvälisistä opiskelijoista ja kummeista huolehtiminen, vaihto-opiskelijoiden asiat, sekä totta kai maisteriopiskelijat. Lisäksi Kv- ja maisterivastaava on yhteydessä jo valmistuneisiin alumneihin. Käytännössä Kv- ja maisterivastaava järjestää erilaisia maisteritapahtumia, Urapolut -seminaarin, sekä vuosittaisen ulkomaan excursion.