Skip to main content

Projektiraha

Vuoden 2019 syyskokouksessa esiteltiin toimintasuunnitelmassa uudistus nimeltä projektiraha. Sen myötä Finanssi ry:n talousarvioon on varattu summa, jolla voidaan toteuttaa jäsenistön tapahtumaideoita. Projektirahaa ei myönnetä kerhon toimintaan. Projektirahan tarkoituksena on siis antaa Finanssin jäsenille mahdollisuus luoda omia yksittäisiä tapahtumia!

Finanssi maksaa projektirahaa per tapahtuma maksimissaan 300 euroa. Tapahtuma voi olla pääsymaksullinen tai pääsymaksuton. Pääsymaksuja voidaan käyttää tapahtuman rahoitukseen projektiraha-avustuksen lisäksi. Tällöin tapahtuman menot voivat olla enemmän kuin 300 euroa, mutta ne tulee rahoittaa silloin ainakin osittain pääsymaksutuloilla. Tapahtuman maksuliikenne kulkee Finanssi ry:n kautta ja sen mahdolliset voitot jäävät Finanssille. Lähtökohtaisesti projektiraha maksetaan hakijoille takautuvasti kuitteja vastaan kulukorvaushakemuksella. Mikäli tapahtuma kuitenkin sisältää hankintoja, jotka tulee tehdä ennen osallistujien ilmoittautumista ja tulojen realisoitumista (esim. tilan vuokraus), lasku osoitetaan suoraan Finanssille budjetin hyväksymisen jälkeen. Erityisesti näissä tilanteissa on huomioitava riski mahdollisista tappioista, mikäli osallistujia ei tulekaan tarpeeksi kiinteiden kulujen kattamiseen. Finanssin hallitus päättää projektien hyväksymistä aina tilannekohtaisesti ja arvioi hankkeen riskisyyden.

Tapahtuma voi olla suunnattu vain finanssilaisille, mutta se voi olla myös poikkitieteellinen. Ilmoittautumisessa voidaan käyttää Finanssin Eventillaa tai Kide.Appia. Projektirahalla järjestetyt tapahtumat julkaistaan projektiraha-sivulla Facebookissa, jonne hakijat saavat tunnukset hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Tapahtuman rinnakkaisjärjestäjäksi lisätään Finanssi ry. Tapahtuman markkinoinnissa voidaan käyttää Finanssi ry:n markkinointikanavia (Snapchat, Instagram, Facebook, Viikko- ja Kuukausitiedote). Markkinointimateriaalin julkaisee viestintävastaava ja projektiraha-tapahtuman järjestäjä lähettää markkinointimateriaalit osoitteeseen viestintävastaava@finanssi.org. Mahdolliset markkinointimateriaalien, kuten julisteiden kulut tulee tulla ilmi budjettisuunnitelmasta.

Hae projektirahaa täyttämällä hakemuslomake ja lähettämällä se osoitteeseen hallitus@finanssi.org. Hakemuksesi käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.