Skip to main content

Pienryhmäohjaus ja kummitoiminta

Tiedekuntaamme saapuu vuosittain satoja uusia opiskelijoita erilaisiin tutkintoihin. Suurin osa tulee suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa, kun taas osa siirtyy aikaisemmista opinnoista suoraan maisterin tutkintoon. Lisäksi tiedekuntaamme saapuu lukukausittain vaihto-opiskelijoita lukuisista eri maista. Niinpä järjestössämme on monenlaisia tutkintoja suorittavia opiskelijoita ja näille kaikille omat pienryhmäohjaajansa.

Pienryhmäohjaus ja kummitoiminta

Pienryhmäohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisemmin ensimmäisten viikkojen ajan. Tänä aikana pienryhmäohjaajat perehdyttävät ryhmäläisensä yliopiston käytänteisiin ja ovat tukena niin opiskelussa kuin sen ulkopuolellakin. Finanssin arvoissa korostuukin yhteisöllisyys – Finanssi luo tietoisesti yhteishenkeä jäsenistössään ja jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus olla finanssilainen, itselleen sopivimmalla tavalla. Ainejärjestöllemme on tärkeää, että jokainen uusi opiskelija tuntee tervetulleeksi toimintaan mukaan. Pienryhmäohjaajana toimimisesta on saatavilla palkkio ja ohjauksesta vastaa Finanssin koulutuspoliittinen vastaava.

Kummit toimivat pienryhmänohjaajina vaihto-oppilaille sekä suoraan maisterivaiheeseen tuleville, niin kutsutuille +2 -opiskelijoille. Pienryhmäohjaajien tapaan kummit opastavat uusia opiskelijoita yliopisto-opiskelun alkuvaiheessa sekä toivottavat vaihto-oppilaat tervetulleeksi lukuvuoden alussa. Kummitoiminnasta vastaa Finanssin hallituksen kv- ja maisterivastaava.