Fuksiviikko

Onneksi olkoon, tuleva finanssilainen!

Tältä sivulta löydät kaiken tarvittavan tiedon fuksiviikosta ja sen aikataulun heti, kun tapahtumat on julkaistu. Pidähän siis sivu seurannassa!

                                          Tapahtuma Facebookissa: Fuksiviikot 2023

Pienryhmäohjaus

Kaikki uudet opiskelijat sijoitetaan pienryhmään, jota vetää kaksi pienryhmäohjaajaa. Pienryhmäohjaus alkaa heti opintojen alussa ja kestää intensiivisemmin ensimmäisten viikkojen ajan. Tänä aikana pienryhmäohjaajat eli PROt perehdyttävät ryhmäläisensä yliopiston käytänteisiin ja ovat tukena niin opiskelussa kuin sen ulkopuolellakin. Sinulle nimetty PRO soittelee viimeistään elokuun aikana, ja antaa kaiken tarvittavan infon fuksiviikon aloittamiseen.

Finanssin arvoissa korostuukin yhteisöllisyys – Finanssi luo tietoisesti yhteishenkeä jäsenistössään ja jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus olla finanssilainen, itselleen sopivimmalla tavalla. Ainejärjestöllemme on tärkeää, että jokainen uusi opiskelija tuntee tervetulleeksi toimintaan mukaan. PROilla on tässä erityisen tärkeä rooli, ja heiltä voitkin turvallisesti kysyä neuvoa ja apua opintojen alussa askarruttavissa kysymyksissä.

Syksyn pienryhmäohjaajat valitaan aina vuoden alussa, ja hausta tiedotetaan niin tiedekunnan kuin Finanssinkin kanavissa. Lisätietoa pienryhmähjauksesta löydät täältä.

Fuksiviikolla tapahtuu

Fuksiviikolla sinut perehdytetään yliopisto-opiskeluun ja Oulun opiskelijaelämään. Fuksiviikko koostuu tiedekunnan järjestämästä orientaatiosta sekä Finanssin järjestämistä vapaa-ajan tapahtumista. Pienryhmäohjaajat kulkevat tukenasi koko viikon ajan.

Perinteisiä fuksiviikon tapahtumia ovat mm. Harkkasitsit ja fuksisitsit, joissa sinut perehdytetään sitsaamisen saloihin, sekä fuksiviikot päättävä fuksisuunnistus, jossa pienryhmät kisaavat toisiaan vastaan. Viikolla järjestetään myös alkoholitonta ohjelmaa sekä opintoihisi kuuluvia pakollisia orientaatiotilaisuuksia.

Fuksiviikko 2023

** IN ENGLISH BELOW**
Sydämellisesti tervetuloa Oulun kauppakorkeakouluun ja osaksi Finanssin yhteisöä vuoden 2023 fuksi!
Fuksin tie finanssilaiseksi ei suinkaan ole vielä valmis. Tähän ratkaisuna on liuta upeita tapahtumia, joiden avulla tutustutaan niin uuteen opiskelukaupunkiin että ainejärjestömme saloihin. Mitkä ihmeen sitsit? Mitä aktiivitoiminta on? Koska Finanssi on perustettu? Kuka on Kylli? Mikä Violetti Vyöhyke? Näihin ja lukuisiin muihin kysymyksiin tulet saamaan seuraavien viikkojen aikana vastauksen. Pidä hatustasi kiinni, sillä nyt mennään ja lujaa!
Linkki tapahtumaan Facebookissa: Fuksiviikot 2023!
Tiivistetty aikataulu ja info fuksiviikoista 2023:
Fuksipäivä lauantai 26.8. Walhalla
Aloitus klo 15 @Nallikari
Kokoontuminen Nallikarissa, johon saapuessaan fuksi tunnistaa pienryhmäohjaajat violeteista haalareista ja iloisista ilmeistä. Kun kaikki ovat löytäneet perille omiin pienryhmiinsä, matka jatkuu kohti Walhallaa. Illan ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa ja rentoa tutustumista uusiin opiskelijatovereihin, sekä fuksipäivän approt. Tapahtuma on OPM+ORM (Oma Pullo ja Ruoka Mukaan), joten muista varautua omilla eväillä! Walhallasta jatkoille suunnataan jokaisen Finanssilaisen kakkoskotiin Kaarlenholviin, jonne matka taittuu kätevästi bussilla, pyörällä, potkulaudalla tai kimppataksilla.
Kaupunkikierros tiistai 29.8.
Kokoontuminen klo 17 @ Toripolliisi
Tuutorit, kummit ja hallituksen jäsenet johdattavat fuksit Oulun keskustan keskeisimpiin juottoloihin ja puistoihin. Tapahtuma on OPM, mutta matkan varrella pysähdytään erinnäisissä pubeissa, joissa pystyy nauttimaan virvokkeita hengailun ohella. Tapahtuman jatkot järjestetään Heidi’s Bier Baarissa klo 22:00 alkaen! Jatkoille ovat tervetulleet myös vanhemmat tieteenharjoittajat.
Finanssipäivä keskiviikko 30.8.
Aloitus oman pienryhmän aikataulun mukaisesti @Yliopisto
Uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan yliopiston käytäviin, Finanssiin ainejärjestönä, NESU-Finanssiin, sekä sovittamaan haalareita ja kuulemaan Suomen Ekonomeista Kylli-Sedän hellässä huomassa. Tarkemman aikataulun saat omalta pienryhmäohjaajalta.
NESU-Finanssin harkkasitsit 30.8.
@Paikka X
Linkki tapahtumaan Facebookissa!

Lipunmyynti 21.8. klo 12.00 – 28.8. klo 12.00 Kideapissa!

Finanssi goes Bowling perjantai 1.9.
@Oulun keilahalli
Finanssi goes bowling tapahtumassa pääsee keilaamaan Oulun keilahallissa toisia finanssilaisia vastaan. Keilahallissa on myös mahdollisuus pelata biljardia sekä pöytäcurlingia. Tapahtuma avoin kaikille Finanssilaisille.
Hassut Hatut -Fuksisitsit lauantai 2.9.
@Koskelan Walo

Linkki tapahtumaan Facebookissa!
Lipunmyynti 31.8. klo 12.00 Kideapissa!

Fuksiturnajaiset maanantai 4.9.
@Hollihaan puisto klo 17
Pukukoodi: ulkoiluvaatteet ja säänmukainen
Fuksiturnajaisissa fuksit pääsevät ottamaan mittaa toisista pienryhmistä. Tapahtumassa pienryhmät kiertävät erilaisia rasteja, jotka mittaavat fuksien koordinaatiokykyä, älykkyyttä, nopeutta ja ennen kaikkea ryhmähenkeä. Rastinpitäjät ovat erilaisia Oulun yliopiston järjestöjä, joiden toiminnasta fuksit pääsevät kuulemaan illan aikana. Tapahtuma on alkoholiton.
Fuksisuunnistus keskiviikko 6.9.
@Oulun keskusta klo 16:30 alkaen
pukukoodi: Pienryhmän teeman mukainen
Fuksiviikot huipentuu fuksisuunnistukseen, jossa pienryhmät pääsevät kisailemaan toisiaan vastaan! Fuksit suunnistavat ympäri Oulua suorittaen erilaisia rasteja. Pisteitä pienryhmä saa mm. tyylistä sekä ryhmähengestä. Tapahtuma on OPM. Tapahtuman jatkot järjestetään Kaarlessa klo 22 alkaen.
************************************************************
Warm welcome to Oulu business school and Finanssi community to the freshmen of 2023!
The road to finanssi student isn’t ready yet. To tackle that, we have a bunch of fun events where we are exploringthe city of Oulu and getting to know our beloved guild better. What are the sits parties? Who are Finanssi actives? Who is Kylli? What is Violetti Vyöhyke? Be ready beacause it is going to be wild ride!
Link to the event in Facebook: Freshmen weeks 2023!
Short info about the frehmen weeks events:
Freshman day Saturday 26th of August
Location: Walhalla
Start at 5pm
Assembly at Nallikari, where new freshmen recognize the kummis by their purple overalls and happy faces. When everyone has found their way to their own small groups, we will continue together towards Walhalla. The evening’s program will include getting to know your fellow students and relaxed hangout. The event is OPM+ORM (Bring Your Own Bottle and Food), so remember to bring your own snacks! For the afterparty, we will head to Kaarlenholvi, the second home of every Finanssi student, where the journey can be conveniently made by bus, bike, scooter or shared taxi.
City tour Tuesday 29th of August
Start at 5pm @Toripolliisi
Tutors, Kummis and Finanssi’s board members lead the Freshmen to the most central watering holes and parks in the center of Oulu. The event is BYOB (bring your own bottle), but along the way we will stop at various pubs where you can enjoy refreshments along with hanging out. The afterparty will be held at Heidi’s Bier Bar starting at 22:00! Senior students are also welcome to the afterparty.
Finanssiday Wednesday 30th of August
@Oulu University
New students will get to know the university’s corridors, Finanssi as organization, NESU-Finansi, as well as try on overalls and hear about Suomen Ekonomit under the tender care of Kylli-Setä. You will get a more detailed schedule from your Tutor.
Finanssi goes bowling 1st of September
@Oulun keilahalli
In the Finanssi bowling event, you can bowl against other Finanssi students in Oulu’s bowling alley. The bowling alley also has the possibility to play billiard and table curling. Event is open for all Finanssi students
Freshman sits party Satruday 2nd of September
Freshman tournament 4th of September
@Hollihaka park at 5pm
Dresscode: outdoors and weatherproof
In Freshman Tournament the freshmen get to compete against other small groups. The event includes different check points that measure the freshmen’s agility, intelligence, speed and most importantly, team spirit. The check points are held by different organizations in Oulu University. During the tournament the freshmen get to hear more about these organizations.
This event is alcohol free.
Freshman race 6th of September
starts: at4.30pm in Oulu centrum
Dresscode: according small groups theme
Freshman weeks culminates in freshmen race, where small groups get to compete against each other! Freshmen will navigate around Oulu, completing various tasks. The small group gets point for e.g. style and team spirit. After the event, continuation will be organized in Kaarle.