Edunvalvonta

Koulutuspolitiikka

Finanssilla on joka vuosi hallituksessaan koulutuspoliittisista asioista vastaava henkilö, joka puheenjohtajan lisäksi kantaa päävastuuta Finanssin edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Lisäksi kauppakorkeakoulun opiskelijoita on useissa eri hallinnon toimielimissä ja työryhmissä opiskelijajäseninä. Perinteisesti Finanssin edunvalvontatyötä arvostetaan ja varsinkin tiedekunnan tasolla finanssilaisten mielipiteitä kuunnellaan mielellään. Tiedekunta tiedottaa vapaista opiskelijaedustuspaikosta. Lisäksi kannattaa seurata Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan eli OYY:n kanavia.

Koulutuspolitiikka on olennainen osa myös Suomen Ekonomien yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen edunvalvonta pyrkii ekonomitutkinnon arvostuksen sekä valmistuneiden ekonomien osaamisen ylläpitämiseen. Ekonomitutkinnon arvostus kumpuaa opiskelijoiden ja valmistuvien ekonomien osaamisesta sekä heidän kyvystään pitää osaamisensa ajantasaisena muuttuvassa ympäristössä.

Kaikissa opintoihin, kursseihin tai tiedekuntaan liittyvissä pulmissa voit olla yhteydessä Kopoon, joka vastaa mielellään kysymyksiin ja ajaa etujamme opintoasioissa.

Taru Nygård

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@finanssi.org

Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta 2020-2021
Joni Ollikainen  (varajäsen Siiri Harju)
Lauri Härkönen  (varajäsen Reeta Jutila)

Finanssin koulutuspoliittisella vastaavalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Koulutustoimikunnan jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus 2020-2021
Siiri Harju  (varajäsen Olli Joki)

Tiedekuntahallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun johtoryhmä 2020-2021
Tia Rahkila (varajäsen Lotta Leinonen)

Yliopiston hallitus
Joni Ollikainen

Hallituksen opiskelijaedustajan jäsenyys on nelivuotinen ja se on yksi vaikutusvaltaisimmista toimielimistä yliopistossa. Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Yliopistokollegio
varajäsen: Lotta Leinonen

Kollegion opiskelijaedustajan jäsenyys on kaksivuotinen ja se on yksi vaikutusvaltaisimmista toimielimistä yliopistossa.
Yliopistokollegion toimivallasta on säädetty yliopistolaissa ja siihen kuuluu mm. yliopiston hallituksen toiminnan valvominen. Jäsenet valitsee edustajisto.

Koulutuksen johtoryhmä 2020-2021
Antti Pennala

Tukee koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä.

OYY:n hallituksen jäsenet (Kauppatieteiden opiskelijat):
Olli Joki (HPJ)
Tia Rahkila
Ida-Maria Juntunen

Kauppakorkeakoulun kandiohjelmatoimikunta:
Lotta Leinonen
Antti Pennala

Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmatoimikunta:
Sami Rojo
Taru Riipi

Lisätietoa toimielimistä ja niihin hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.oyy.fi/vaikuttaminen/hallinto-opas/#1541965099573-4507941c-9b434075-75b6