Edunvalvonta

Koulutuspolitiikka

Finanssilla on joka vuosi hallituksessaan koulutuspoliittisista asioista vastaava henkilö, joka puheenjohtajan lisäksi kantaa päävastuuta Finanssin edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Lisäksi kauppakorkeakoulun opiskelijoita on useissa eri hallinnon toimielimissä ja työryhmissä opiskelijajäseninä. Perinteisesti Finanssin edunvalvontatyötä arvostetaan ja varsinkin tiedekunnan tasolla finanssilaisten mielipiteitä kuunnellaan mielellään. Tiedekunta tiedottaa vapaista opiskelijaedustuspaikosta. Lisäksi kannattaa seurata Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan eli OYY:n kanavia.

Koulutuspolitiikka on olennainen osa myös Suomen Ekonomien yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen edunvalvonta pyrkii ekonomitutkinnon arvostuksen sekä valmistuneiden ekonomien osaamisen ylläpitämiseen. Ekonomitutkinnon arvostus kumpuaa opiskelijoiden ja valmistuvien ekonomien osaamisesta sekä heidän kyvystään pitää osaamisensa ajantasaisena muuttuvassa ympäristössä.

Kaikissa opintoihin, kursseihin tai tiedekuntaan liittyvissä pulmissa voit olla yhteydessä Kopoon, joka vastaa mielellään kysymyksiin ja ajaa etujamme opintoasioissa.

Anni Rajaniemi

Koulutuspoliittinen vastaava

kopo@finanssi.org

Opiskelijaedustus hallintoelimissä

Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta 2022-2023
Tia Rahkila
Luukas Lohi

Finanssin koulutuspoliittisella vastaavalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Koulutustoimikunnan jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus 2022-2023
Antti Pennala
Luukas Lohi

Tiedekuntahallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Jäsenet valitsee OYY:n hallitus ehdolle asettuneista opiskelijoista.

Kauppakorkeakoulun johtoryhmä 2022-2023
Lotta Leinonen
Joona Pulkkinen

Yliopistokollegio
Lotta Leinonen (varalla Antti Pennala)

Kollegion opiskelijaedustajan jäsenyys on kaksivuotinen ja se on yksi vaikutusvaltaisimmista toimielimistä yliopistossa.
Yliopistokollegion toimivallasta on säädetty yliopistolaissa ja siihen kuuluu mm. yliopiston hallituksen toiminnan valvominen. Jäsenet valitsee edustajisto.

OYY:n hallituksen jäsenet (Kauppatieteiden opiskelijat):
Lotta Leinonen (HPJ)

Kauppakorkeakoulun kandiohjelmatoimikunta:
Lotta Leinonen
Mari Rantakangas

Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmatoimikunta:
Kristiina Tikkanen
Antti Pennala

Lisätietoa toimielimistä ja niihin hakemisesta löydät osoitteesta: https://www.oyy.fi/vaikuttaminen/hallinto-opas/#1541965099573-4507941c-9b434075-75b6