Skip to main content

Hei finanssilainen,

syksy on pyörähtänyt käyntiin hirveää vauhtia ja varsinkin näin vuoden lopussa erilaisia hakukuulutuksia tulee joka tuutista: meillä on ollut tänä syksynä edarivaalit ja vasta polkaistiin käyntiin hallitushakukin! Mahdollisesti muistat hämärästi myös sähköpostin, jossa mainittiin avoinna olevasta halloped-hausta.

”Niin siis mikä halloped? Voiko sen syödä?”

Ei, hallopedia ei voi syödä, vaikka se lyhenteenä kuulostaakin erittäin paljon samalta kuin herkullinen kreikkalainen juusto nimeltä halloum. Hallinnonopiskelijaedustaja, näin tutummin se halloped, on ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan valitsema edustaja, jotka edustavat niin itseään kuin koko opiskelijakuntaa. He ovat täysvaltaisia toimielintensä jäseniä ja vaikuttavat siihen, millaista opiskelu ja tutkimus korkeakoulussa tulevaisuudessa on.

”Olipa melkoista jargonia. Missä ne siis vaikuttavat ja mitä sillä on väliä, onko niitä?”

Hallopedit pääsevät oikeasti vaikuttamaan yliopiston arkeen! Otetaan esimerkkinä koulutustoimikunta: siellä halloped pystyy välittämään viestiä opiskelijoiden mielipiteistä tutkinto-ohjelmien toimintaan tai vaikkapa siihen, mitkä asiat koetaan tällä hetkellä hyviksi ja mitä pitäisi lähteä kehittämään.

”Kuulostaapa aikaa vievältä.”

Hallopedit osallistuvat kokouksiin noin 1-2 kertaa kuukaudessa, tunnin pari kerrallaan. Aikaa se ei siis vie paljon, mutta sen merkitys on sitäkin tärkeämpi.

”Kuka sellaiseksi hallopediksi voi hakea?”

Hallopediksi voi hakeutua avoimessa haussa kuka tahansa kyseisen korkeakoulun opiskelija. Eli myös sinä, rakas finanssilainen, voit pistää hakemuksesi vetämään, vaikka heti!

Hallopedien toimintaa tuet parhaiten antamalla palautetta tai lähtemällä itse vapaaehtoiseksi. Samalla opit uutta ja saat perspektiiviä asioiden hoitamiseen tiedekunnan ja yliopiston tasolla. Haku tapahtuu osoitteessa halloped.fi. Hakuaika päättyy 14.11.2019.

Tiedekunnassamme avoinna olevat paikat:

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun johtoryhmä 1 varsinainen ja 1 vara
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntahallitus 1 varsinainen ja 1 vara
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta 2 varsinaista ja 2 varaa

Mikä tiedekunnan johtoryhmä?

– tukee dekaania tiedekunnan kehittämisessä (toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus)

– tukee dekaania strategian toimeenpanossa

– toimii kytköksenä tiedekunnan tutkimusyksiköihin


Mikä tiedekuntahallitus?

Tiedekuntahallituksen tehtävänä on tukea tiedekunnan johtoa seuraavissa asioissa:

– tiedekunnan toimenpideohjelman valmistelu ja toteuttaminen;

– tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman valmistelu;

– tiedekunnan toiminnan ja talouden seuranta; ja

– tiedekunnan asioiden tiedottaminen henkilöstölle sekä opiskelijoille.


Mikä koulutustoimikunta?

– ohjaa ja arvioi tutkinto-ohjelmien toimintaa ja yhteistyötä

– vastaa tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä

– toimii merkittävänä kytköksenä tiedekuntien tutkinto-ohjelmiin sekä koko tiedekunnan koulutuksen kehittämiseen


Yliopistotason elimet:

Yliopistokollegio
Avoinna olevat paikat: 7 varsinaista ja 7 varajäsentä

Koulutusneuvosto
Avoinna olevat paikat: 2 varsinaisen jäsenen paikkaa

Koulutuksen johtoryhmä
Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Tutkimusneuvosto
Avoinna olevat paikat: 1 varsinaisen jäsenen paikka

Tutkintolautakunta
Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Opettajankoulutuksen johtoryhmä
Avoinna olevat paikat: 3 varsinaista jäsentä

Täydentävien opintojen keskuksen koulutustoimikunta
Avoinna olevat paikat: 1 varsinainen ja 1 varajäsen

Yliopiston tason elinten tiiviit kuvaukset löytyvät ylioppilaskunnan hallinto-oppaasta sekä tarkemmin hakukuulutuksista halloped.fi sivulta.

Terkuin,

kopoliini