Skip to main content
2022Yleinen

Hallopedit – kuka, mitä, miksi?

Oletko koskaan kuullut hallopedeistä?

Hallopedit ovat hallinnon opiskelijaedustajia, jotka tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin yliopistoa koskevassa päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he osallistuvat erilaisten toimielinten ja työryhmien toimintaan tuoden opiskelijoiden mielipiteet esiin.

Hallopedien tekemä työ ei ole aina niin näkyvää, ja osalle opiskelijoista koko halloped-käsite saattaa olla vieras. Päätimmekin kirjoittaa aiheesta postauksen, jossa hallopedit kertovat omista työnkuvistaan ja kokemuksistaan. 

Haastattelimme kahta finanssilaista hallopediä, Lotta Leinosta ja Tia Rahkilaa.

 

Millä edustuspaikalla olet?

Lotta: Yliopiston kollegion 1. vpj, Kauppakorkeakoulun johtoryhmä, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta.

Tia: Kauppakorkeakoulun koulutustoimikunta.

 

Miksi alkujaan hait hallopediksi?

Lotta: Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta ja hallopedina pääsee aika matalalla kynnyksellä isoihinkin päätöksiin mukaan. Olen ollut Finanssissa kopona ja puheenjohtajana, ja moneen asiaan jota ollaan edunvalvonnan parissa mietitty, on päässyt hallopedina käytännössä vaikuttamaan.

Tia: Sain vuoden 2020 aikana tehdä edunvalvontatyötä laajasti, erityisesti istuessani ylioppilaskunnan hallituksessa 1. varapuheenjohtajana ja kopona. Pääsin ajamaan opiskelijoiden etuja monella eri rintamalla ja opin ymmärtämään yliopistoyhteisön kokonaiskuvaa muustakin kuin vain aktiivisen finanssilaisen näkökulmasta. Halusin päästä jatkamaan tätä työtä, joka tarkemmin ajateltuna lähti liikkeelle pienemmillä askelilla jo fuksivuonna, sekä kehittämään ja ylläpitämään kauppisopintojen laatua.

 

Mitä olet päässyt tekemään? Mikä on ollut mielenkiintoisinta?

Lotta: Mielenkiintoisinta on ollut koulutusohjelmien tulevaisuuden ja etäopiskelun suunnittelukokoukset. Ne ovat isoja asioita ja loppujen lopuksi vaikuttaminen on niinkin helppoa kuin kokouksessa puheenvuorojen pitäminen. Kaikki toiveet ei tietenkään aina toteudu, mutta on ollut hienoa huomata, että kun eri hallopedit eri kokouksissa ovat tuoneet esiin samaa asiaa, viesti alkaa tehoamaan! Esimerkiksi kauppiksen kandivaiheen valinnan vapauden vähyydestä on puhuttu pitkään ja viime kokouksessa siihen esitettiin ratkaisuja ja johtohenkilöt itse toivat ongelmaa esille! Tuli mahtava fiilis, kun opiskelijoiden sanomat asiat ovat nyt isosti myös tiedekunnan agendalla. Muutokset vievät paljon aikaa, mutta on mielenkiintoista nähdä mitä käy!

Tia: Tämän alkuvuoden aikana olemme päässeet kertomaan Pepin ongelmista ja kuulemaan uudesta kv-kandin valmistelutyöstä. Mielenkiintoisinta on ollut pohtia sitä, miten opiskelu järjestetään ensi syksynä.

 

Millaista on ollut olla hallopedinä?

Lotta: Hallopedina on ollut opettavaista ja mielenkiintoista. Hallopedina toimiminen on myös ihan huikea mahdollisuus verkostoitua tiedekunnan ja yliopiston johdon kanssa ja tietenkin myös toisista hallopedeista tulee usein uusia kavereita! Varsinkin kollegiossa tutustuu myös muiden alojen opiskelijoihin. Ennen ja jälkeen kokousten tulee usein juteltua niitä näitä muun kokousväen kanssa ja illalla on hyvä lisäillä LinkedIn-connecteja.

Tia: Hallopedinä on saanut luoda kontakteja yliopiston henkilökuntaan ja muihin tiedekuntiin, mikä on ihan mahtavaa! Lisäksi on voinut tuoda lisäarvoa myös niille juhlien jatkoilla käydyille keskusteluille, joissa mietitään, että mikä on huonosti kunkin pääaineen opinnoissa ja miten näissä voitaisiin parantaa.

 

Lotta, Tia ja muut hallopedit edustavat siis nimenomaan meitä opiskelijoita, ja heihin saa olla yhteydessä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa. He vastaavat mielellään kysymyksiin ja kertovat halloped-toiminnasta kaikille siitä kiinnostuneille.

Lue lisää edunvalvonnasta ja kauppakorkeakoulun opiskelijaedustuksesta täältä.