Skip to main content

 

Hei, olen Jenna Komulainen, 4. vuoden rahoituksen opiskelija. Olen nyt toista vuotta hallinnon opiskelijaedustajana kauppakorkeakoulumme johtoryhmässä sekä koulutustoimikunnassa. Jutun lopusta löydät linkin, jonka takaa voit lukea lisää hallopedeista sekä jos opiskelijavaikuttajana toimiminen kiinnostaa, niin kannattaa lukaista juttu loppuun!

Kauppiksen opiskelijat ovat ihmeissään – mikä tämä uudistus on? Tutkintorakenneuudistus koskettaa kaikkia maisterivaiheen opiskelijoita, sillä jokaisessa pääaineessa kursseihin on tehty muutoksia. Joitain kursseja poistuu, osa yhdistyy ja osalla on vain uusi nimi. Korvaavuudet ja uudet rakenteet pääset näkemään kauppakorkeakoulumme sivuilta. Tarvittaessa opiskelija voi olla yhteydessä omaopettajaansa. HOPS tulee kuitenkin päivittää ajan tasalle sekä hyväksyttää omaopettajalla.

Mistä ja miksi tämä uudistus sitten tuli? Päätös on tehty kauppakorkeakoulussamme hyvin korkealla tasolla, sillä minullekin hallopedina uudistus tuli yllätyksenä. Monelle muullekin meistä hallopedeista – jos ei jopa jokaiselle – tämä tuli siis aivan puskista. Tiesin kyllä, että joitain uudistuksia olisi tulossa, mutta aikataulusta ja uudistusten laajuudesta minulla ei ollut käsitystä. Ymmärtääkseni uudistus tuli osittain yllätyksenä myös monelle oppiainevastaavalle ja opetushenkilöstön jäsenelle. Minua huolestuttaa, miten tällaisia päätöksiä voidaan tehdä ilman että ”asiakasta”, eli meitä opiskelijoita ja kurssinpitäjiä, kuunnellaan. Miten sellainen yritys voi menestyä, joka ei kuuntele asiakkaitaan?

Tutkintorakenneuudistuksessa mielestäni hyvää on se, että se vähentää kilpailua pääaineisiin sekä uudistus vähentää myös kandivaiheen jatkuvaa suorituspainetta. Tämä on mahdollista, koska huolimatta siitä, pääsetkö laskentatoimeen, rahoitukseen tai taloustieteeseen, voit valita tutkintoosi kursseja kaikista kolmesta. Sama juttu pätee myös kv-liiketoiminnan johtamisen ja markkinoinnin kurssien välillä. Näen tämän myös mahdollisuutena erilaistaa tutkintoa – voit tehdä siitä omannäköisen. Kauppakorkeakoulumme kannalta positiivista on se, että uudistus tarkoittaa tehostamista: resursseja, kuten esimerkiksi henkilökuntaa, saadaan hyödynnettyä tehokkaammin, kun kursseja on vähemmän.

Minua kuitenkin huolestuttaa. Eikö vähemmän kursseja tarkoita kuitenkin, että ryhmäkoot tulevat kasvamaan? Eihän opiskelijoiden määrä luennoitsijaa kohden siltikään pienene, vaikka kursseja vähennetään – päin vastoin! Joissakin pääaineissa suoritusten arvioinnit ovat jo nyt myöhästyneet. Olen myös kokenut, että pienemmissä ryhmissä opetustilanteista tulee interaktiivisempia, eli opiskelijat keskustelevat ja uskaltavat kysyä. Kynnys esittää mieltä painava kysymys massaluennoilla on paljon korkeampi ainakin itselleni kuin luennolla, jossa on vähemmän opiskelijoita.

Entä sitten ne kurssit, jotka poistuvat? Rahoituksen opiskelijana olen erityisen huolestunut Financial Risk Management -kurssin poistumisesta. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, löytyykö tämän kurssin sisältöjä uusilta kursseilta. Mielestäni on hassua, jos rahoituksen maisteri ei tiedä johdannaisten hinnoittelusta, mihin niitä käytetään ja mitä eroa on optioilla, futuureilla, termiineillä ja swapeilla. Myös muissa pääaineissa on kursseja, jotka tulevat poistumaan. Kuitenkin olennaisimmat sisällöt säilyvät ja päällekkäisyydet poistuvat – tai niin ainakin todella toivon. Toisaalta kuka päättää mitä sisältöjä voidaan poistaa ja mikä ei ole sitten niin tärkeää?

Huolenaihetta herätti myös se, että ”joutuvatko” taloustieteen opiskelijat käymään muutakin kuin taloustiedettä. Laskentatoimen opiskelijoita mietitytti, pitääkö heidän käydä sekä sisäistä että ulkoista laskentatoimea, koska moni haluaa erikoistua vain toiseen näistä. Tässä on hyvä huomata, että opiskelijalla on valinnaisuutta. Taloustieteen opiskelija voi halutessaan käydä rahoitusta, mutta mikään ei estä häntä valitsemasta pääasiassa taloustieteen kursseja. Ja sama juttu laskentatoimen kohdalla – voit valita itse, suuntaudutko enemmän sisäiseen vai ulkoiseen laskentatoimeen valitsemiesi kurssien perusteella.

Myös kandidaatin tutkintoon tulee muutoksia: rahoituspäätökset ja investointipäätökset ovat jatkossa yksi sama kurssi. Itse asiassa, nämä kaksi kurssia ovat olleet aiemminkin yksi kurssi, mutta ne erotettiin toisistaan ja luulisin, että ihan hyvistä syistä – kurssin läpäisy oli vaikeaa luultavasti sen laajuuden vuoksi. Lisäksi on mielestäni hassua, että kaksi viiden nopan kurssia yhdistetään yhdeksi viiden nopan kurssiksi. Ymmärrän sen, jos kursseissa on sisältöjä, jotka voidaan jättää pois, mutta mielestäni molemmissa kursseissa on sellaista asiaa, jota ei pitäisi sivuuttaa. Koen olevani etuoikeutettu niihin opiskelijoihin nähden, jotka eivät saa mahdollisuutta käydä näitä kursseja erillisinä kokonaisuuksinaan.

Loppujen lopuksi uudistuksessa tuntuisi olevan niin hyviä puolia, mutta myös asioita, joita muuttaisin. Lisäksi lopullista arviota on hyvin vaikea tehdä ennen kuin uudet kurssikokonaisuudet lähtevät pyörimään. Toivon myös, että tutkintouudistusta valmisteltaessa on mietitty, miten vetovoimaisina Oulun kauppiksen tutkinnot näyttäytyvät potentiaalisen uuden opiskelijan silmissä. Nimittäin ilman opiskelijoita ei Oulun yliopiston kauppakorkeakoulua olisi.

Haluatko sinä vaikuttaa kauppakorkeakoulumme koulutuspoliittisiin asioihin? OBS-kysely aukeaa taas tänä keväänä, ja siinä voit vaikuttaa ja jättää oman mielipiteesi sekä kehitysideasi tiedekunnallemme! Kyselystä tulee tiedotetta lähempänä ajankohtaa, joten kannattaa pysyä kuulolla.

Ja hei! Valmistumiseni lähenee ja tiedän, että muutama muukin hallopedi joutuu jättämään pestinsä tässä kevään mittaan. Jos haluat päästä vaikuttamaan ja edustaa opiskelijoitamme tiedekuntatasolla, niin kannustan hakemaan hallopediksi, kun paikat aukeavat! Hallopedit tekevät arvokasta työtä opiskelijoidemme eteen ja lisäksi opit työelämänkin kannalta tärkeitä taitoja, kuten kokouskäytäntöjä ja tuomaan oman kantasi rakentavasti esille, sekä ymmärrät, miten päätöksenteko tiedekunnassamme toimii. Lisää tietoa löydät täältä.