Skip to main content
2020Yleinen

Kyllillä on asiaa: Oman asiantuntijabrändin rakentaminen

Korona tuli ja vei useilta kauppatieteiden opiskelijoilta kesätyöt. Kesällä 2020 Suomen Ekonomit järjestivät kyltereille verkkokurssin nimeltään Oma osaaminen näkyväksi ja asiantuntijabrändi erottuvaksi. Kurssilla opeteltiin muun muassa tunnistamaan omaa osaamista laaja-alaisesti, kiteyttämään omia vahvuuksia erottuvasti sekä markkinoimaan osaamista työmarkkinoilla.

Tämän tekstin on tarkoitus nostaa esiin kurssilla käytyjä asioita teille, jotka ette kurssille osallistuneet!

”Oman uran miettiminen heti opiskelujen alusta voi tuntua kaukaiselta.  Toisaalta omien vahvuuksien tarkastelu, oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, itseä kiinnostavien teemojen tunnistaminen ja seuraaminen sekä verkostojen rakentaminen ovat relevantteja kaikille, riippumatta iästä”, toteaa Ekonomien uravalmentaja Kristiina Kurki. On totta, että opintojen alussa voi olla hyvinkin epäselvää, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Suunta ei saata olla selvä edes valmistumisen kynnyksellä. Ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Eriksson vierastaa perinteistä ”Mitä sinusta tulee isona?” kysymystä ja kehottaakin pohtimaan sen sijaan, mitä haluaa tehdä seuraavaksi, mikä innostaa ja motivoi sekä mikä tuntuu itsestä merkitykselliseltä.

Oman osaamisen löytämiseksi on hyvä pysähtyä itse pohtimaan ja kirjoittamaan ajatuksiaan ylös. Kurssilla tehtiin esimerkiksi tehtävä, jossa jokaisen piti vastata kysymyksiin, mitä ammatillista osaamista itsellä oli, mitkä olivat omat vahvuudet ja millaisissa tilanteissa nämä olivat tulleet esille. Tämän jälkeen kysyttiin omalta verkostolta samat kysymykset. Toisinaan itse ei osaa luokitella jotain omaa piirrettä vahvuudekseen tai osaamisekseen, mutta ystävät tai työkaverit voivat nähdä asian toisin!

Kuinka sitten lähteä muodostamaan verkostoja sekä tuomaan omaa osaamistaan näkyväksi myös muille?

Tänä päivänä LinkedIn on saavuttanut tärkeän aseman ammatillisena sosiaalisen median kanavana. Sen avulla voi helposti tuoda oma osaaminen näkyväksi, luoda verkostoja sekä löytää uusia, mielenkiintoisia yrityksiä sekä heidän avoimia työpaikkojaan. LinkedIn-profiili kannattaa luoda nyt, jos sitä ei ole vielä tehnyt. Ei kuitenkaan paniikkia, jos tuntuu, että haluaa pitää vielä vähän matalampaa profiilia ja esimerkiksi miettiä omaa ammatillista suuntautumistaan enemmän. Profiilia ei tarvitse heti hioa viimeisen päälle kuntoon, vaan sitä voi muokata omaa tahtia ja lisäillä tietoja sekä tarkennuksia sitä mukaan kuin siltä tuntuu. Kristiinan neuvo on, että verkostoon kannattaa lisäillä kiinnostavia tyyppejä, joita tapaa luennoilla, ainejärjestötoiminnassa tai vaikkapa rekrytointimessuilla. Sillä pääsee jo pitkälle! ”Kaikilla on jo verkostoa, vaikkei niin itse ehkä uskoisikaan”, Kristiina toteaa.

Tavatakseen ihmisiä on hyvä heittäytyä mukaan itseään kiinnostaviin hommiin. Ekonomien koulutuspolitiikan erityisasiantuntija Mika Parkkari lähti aikoinaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Hänen mukaansa hän sai tätä kautta muodostettua itselleen laajan verkoston, niin yhteiskunnallisten tehtävien puolelta kuin myös yritysmaailmastakin. Oli se sitten ainejärjestötoiminta, jokin kerho, urheilujoukkue tai vaikkapa yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kannattaa rohkeasti uskaltautua mukaan itseään kiinnostavaan toimintaan.

Tiesithän, että KylteriPlus-jäsenenä pystyt hyödyntämään Ekonomien palveluita monipuolisesti? Urapalveluista voit saada apua myös esimerkiksi pääainehakuun liittyen tai vaikkapa pikamentoroinnissa kysellä, mitä jossain tietyssä, itse kiinnostavassa työtehtävässä konkreettisesti tehdään.

Siiri Harju 

Kylteriyhdyshenkilö Oulu

p. +358504334302 

siiri.harju@ekonomit.fi