Skip to main content
20202020Yleinen

Kyllillä on asiaa: Edunvalvontaa ekonomeille

Meille kyltereille Suomen Ekonomit näkyvät opiskelujen aikana erityisesti tapahtumien kautta, joita Kylli järjestää sekä Kauppalehti-edun ja kylteri-merkkien kautta. Suomen Ekonomit tekevät kuitenkin paljon työtä meidän opiskelijoiden kuin valmistuneiden ekonomien eteen. Edunvalvonnan puoli ei vain usein näyttäydy niin isosti ja sen takia sen olemassaolo unohdetaan. Usein se muistetaan vasta siinä vaiheessa, kun oma avuntarve herää.

Ekonomien yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen kertoo, että Ekonomien työmarkkinatiimin asiantuntijat tekevät kollektiivista edunvalvontaa, eli neuvottelevat työehtosopimuksia (TES) ylemmille toimihenkilöille – siis myös ekonomeille – eri aloilla. Tämä on sen vuoksi, että työehtosopimuksissa sovitaan monista tärkeistä eduista, kuten vaikkapa lomarahasta, sairausajan palkasta sekä palkallisesta äitiys- ja isyysvapaasta. ”Esimerkiksi lomaraha on asia, jota laki ei tunne. Se tulee vain TESsin kautta”, täsmentää Mykkänen.

Työmarkkinatiimissä autetaan myös työpaikkojen henkilöstöedustajia, eli luottamusmiehiä ja luottamusvaltuutettuja. ”Henkilöstöedustajat ovat ristiriitatilanteissa se ensimmäinen ja paras apu, jonka liiton jäsenyys tarjoaa.”, vastaa Ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä. Mykkäsen mukaan työmarkkinatiimi myös auttaa neuvomaan, miten työpaikalle valitaan henkilöstöedustaja, mikäli sellaista ei ole. Heidän tehtävänsä on myös tukea ja neuvoa henkilöstöedustajia esimerkiksi yt-neuvotteluissa. Mikäli henkilöstöedustaja ei onnistu ratkomaan ristiriitatilannetta työpaikalla, Ekonomien työntekijät tulevat apuun. Työmarkkinatiimi on siis tukena, kun ristiriitatilanne on henkilöstön ja työnantajan välillä. Mitäs sitten, kun ristiriitatilanne on yksilön ja työnantajan välillä?

Tässä kohtaa apuun tulee Ekonomien lakitiimi. Ekonomien työsuhdejuristi Sarianna Heiskan mukaan Suomen Ekonomien juristit auttavat jäseniä henkilökohtaisesti monenlaisissa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Hänen mukaansa tyypillisiä työsuhdeasioita, joissa juristit neuvovat ovat:

  • Erilaisten työsuhteisiin liittyvien sopimusten tarkastaminen ja kommentointi
    • Muun muassa työsopimus, johtajasopimus, toimitusjohtajasopimus, päättämissopimukset/eropaketit, kilpailukielto- ja salassapitosopimukset.
  • Tuotannollis-taloudelliset irtisanomiset, yt-neuvottelut
  • Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla syillä, koeaika
  • Määräaikaisuuden perusteet
  • Perhevapaisiin, vuosilomaan ja työaikaan liittyvät kysymykset
  • Työssä jaksaminen, kiusaamis- ja häirintäasiat sekä erilaiset työpaikan ristiriitatilanteet.

Juristien kanssa voi keskustella luottamuksella omasta asiastaan ja saada tietoa, mitä laki sanoo työntekijän oikeuksista kyseisessä tilanteessa. Joskus pelkkä keskustelu saattaa riittää, ja jäsen saa selvitettyä asian työpaikalla joko itse tai henkilöstöedustajan avustuksella. Aina erimielisyydet eivät kuitenkaan ratkea omin voimin. ”Juristimme tarjoavat neuvotteluapua kiistatilanteissa. Kyseessä voi olla esimerkiksi riita työsuhteen päättämisen laillisuudesta, jolloin juristi voi kirjelmöidä asiasta työnantajan kanssa, neuvotella jäsenen puolesta erimielisyyden selvittämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Valtaosa erimielisyyksistä saadaan selvitettyä tai sovittua juristiemme toimesta”, Heiska kertoo.

Koska monet ekonomit työskentelevät esimiehinä ja yrittäjinä, on Ekonomien lakipalveluista mahdollista saada työoikeudellista neuvontaa myös työnantajan näkökulmasta. Lisäksi lakipalveluiden yrittäjäneuvonnasta on saatavilla yleistä tietoa ja neuvontaa yrittäjäksi ryhtymisessä, asiantuntijan toimeksiantosopimuksissa sekä yrityksen osakkaiden välisissä osakassopimuksissa sopimukseen ryhtymistilanteissa.

KylteriPlussalaiset hoi! Tiesittekö jo tätä?

Mikäli neuvottelut juristin avustuksella eivät tuota haluttua lopputulosta ja jäsen haluaisi viedä asiansa liiton ulkopuolisen asiamiehen avustuksella tuomioistuimen ratkaistavaksi, KylteriPlus-lisäpalvelupaketin hankkineilla kyltereillä sekä Ekonomijäsenillä on tietyin vakuutusehdoin käytössä liiton oikeusturvavakuutus oikeudenkäyntikulujen korvaamista varten.

Lisäksi KylteriPlus-lisäpalvelupaketin hankkineilla kyltereillä sekä Ekonomijäsenillä on tietyin vakuutusehdoin käytössä liiton vastuuvakuutus työssä toiselle aiheutettujen henkilö- tai esinevahinkojen korvaamista varten.

Siiri Harju

Kylteriyhdyshenkilö Oulu

p. +358504334302 

siiri.harju@ekonomit.fi